ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Послуги лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів


1. Ідентифікація та кількісне вимірювання канцерогенних речовин класів поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) та нітрозамінів (НА) в атмосферному повітрі, повітрі робочої зони та викидах підприємств, у харчових продуктах, воді, ґрунті.


  2. Оцінка канцерогенної та неканцерогенної небезпеки існуючого забруднення атмосферного повітря, повітря житлових та виробничих приміщень хімічними канцерогенами.

  3. Оцінювання небезпеки забруднення канцерогенними сполуками і їх попередниками ґрунтів та вирощеної на них рослинної продукції.

  4. Оцінювання небезпеки забруднення канцерогенними сполуками питної води різних джерел водопостачання та продуктів харчування.

  5. Визначення канцерогенного та неканцерогенного ризиків для населення за дії канцерогенних сполук різних класів: ПАВ (бенз/а/пірену, бенз/b/флуорантену, бенз/k/флуорантену, бенз/а/антрацену, дибенз/a,h/антрацену, хризену), НА (нітрозодиметиламіну, нітрозодіетиламіну) та важких металів (кадмію, нікелю, свинцю, хрому тощо) на організм людини з урахуванням їх вмісту в атмосферному повітрі, повітрі житлових, громадських і виробничих приміщень, питній воді, продуктах харчування, продуктах куріння, оцінювання соціальних втрат для населення.

  6. Визначення пріоритетних шляхів профілактики негативного впливу канцерогенів довкілля.

  7. Визначення стану забруднення атмосферного повітря, води і ґрунтів об’єктами різного народногосподарського профілю, в тому числі:
  - наноматеріалами,
  - автомобільним транспортом,
  - дорожніми матеріалами.

  8. Вивчення безпечності для здоров‘я людини хімічних та біологічних речовин, препаратів, матеріалів та виробів, а саме:
  - визначення токсикометричних параметрів гострої та хронічноій дії забруднювачів довкілля;
  - обґрунтування гігієнічних нормативів гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і повітрі робочої зони;
  - розробка токсиколого-гігієнічних паспортів речовин та сполук, які впроваджені у виробництво та побут.

  9. Проведення санітарно-епідеміологічної оцінки хімічних засобів:
  - дезінфекційних,
  - інсектицидних,
  - репелентних,
  - родентицидних.

  До консультації звертатись до завідувача лабораторії Бабія Віталія Филимоновича за телефонами: (044) 574-00-63; (067)183-80-62
free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2023