Лабораторія санітарної мікробіології


Завідуюча лабораторією – доктор медичних наук, Сурмашева Олена Василівна

(044) 513-72-14, esurmash@health.gov.ua


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   • Розробка методології санітарно-мікробіологічного контролю об’єктів довкілля (вода, грунт, повітря).

   • Розробка та оцінка ефективності різних методів очистки (коагуляція, флокуляція, фільтрація та ін.) та знезаражування питної і стічної води відносно бактеріальних та вірусних збудників інфекцій.

   • Вивчення мікробіологічних процесів у бутильованій воді.

   • Дослідження харчових продуктів, лікарських препаратів і парфумерно-косметичної продукції за мікробіологічними показниками медико-біологічної безпеки.


ПРОВІДНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

   • "Розробка методичних підходів до санітарно-мікробіологічного контролю питної води".

   • "Модельне значення соматичних та F-специфічних коліфагів при вірусологічному контролі водних об’єктів та у технології водопідготовки".

   • "Встановлення закономірностей розвитку мікробіологічних процесів в бутильованій воді та критеріїв її безпеки".

   • "Розробка сучасних методичних підходів до виділення кишкових вірусів з великих об’ємів питної води".


ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

   1. Методичні вказівки по санітарно-мікробіологічному контролю питної води.

   2. Корчак Г.І., Скороход І.М. Використання коліфагів в якості моделі кишкових вірусів при водопідготовці: Інформаційний лист / Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМНУ, протокол № 3 від 19.03.04. – Київ, 2004. – Вип. 1. – 2 с.

   3. Спосіб визначення коліфагів у воді: Деклараційний патент № 52018А, МКИ6 С12Q1/70 / Скороход І.М.; Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМНУ. - № 2001129194; Заявл. 28.12.2001.; Опубл. 16.12.2002. Бюл. № 12.

   4. Заявка на винахід № 2004032380 від 31.03.2004. “Застосування бактеріофагу Т2 як моделі кишкових вірусів для оцінки ефективності сорбційних технологій очистки води від патогенних вірусів”.

   5. Заявка на винахід № 20040806944 від 20.08.2004. “Спосіб визначення консервантів у питній воді”.


ПУБЛІКАЦІЇ

   1. Корчак Г.И., Григорьева Л.В., Скороход И.Н. Оценка эффективности очистки воды от колифагов на водопроводной станции // Довкілля та здоров’я. - 2000. - № 3 (14). - с. 27 - 31.

   2. Скороход И.Н., Корчак Г.И. Определение соматических и F-специфических колифагов в воде источников водоснабжения // Гигиена населенных мест: Сб. науч. тр. - Киев: НИИОКГ им. А.Н. Марзеева, 2000. - В.36. - С. 146 - 150.

   3. Корчак Г.І., Григор’єва Л.В. Формування та досягнення санітарної мікробіології // Довкілля та здоров’я. – 2001. - №3 (18). – С. 41 - 42.

   4. Корчак Г.І., Горваль А.К. Якість бутильованої води за мікробіологічними показниками // Довкілля та здоров’я. – 2001. - №3 (18). – С.29 - 32.

   5. Основні етапи розвитку лабораторії санітарної мікробіології / Г.І. Корчак, Л.В. Григор’єва, Т.В. Бей, Л.Ф. Єрусалимська // Гигиена населенных мест: Сб. науч. тр. - Киев: НИИОКГ им. А.Н. Марзеева, 2001. - В.37. - С. 263-270.

   6. Горваль А.К., Корчак Г.І. Проблеми якості бутильованої питної води за бактеріологічними показниками // Вода і водоочисні технології. – 2002. - № 1.– С. 48 - 51.

   7. Роль об’єктів довкілля у розповсюдженні ротавірусної інфекції / Л.В. Булавка, В.І. Бондаренко, І.В. Дзюблик та ін. // Довкілля та здоров’я. – 2002. - № 2 (21). – С. 35 - 38.

   8. Корчак Г.И., Скороход И.Н. Влияние ионной силы и щелочности воды на извлечение модельных вирусов коагулянтами // Химия и технология воды. – 2003.- т. 25, № 6. – С. 585 - 593.

   9. Скороход І.М. Вплив температури та pН води на процес видалення модельних вірусів коагулянтами // Гігієна населених місць: Зб. наук. пр. – 2003. - Вип. 42. - С. 95 - 100.

   10. Скороход І.М. Удосконалення методу визначення коліфагів у водних об’єктах // Довкілля та здоров’я. - 2003. - № 3 (26). - С. 52 - 56.

   11. Горваль А.К. Аналіз якості фасованої питної води виробництва України з мікробіологічних позицій // Зб. “Гігієна населених місць”. – 2003. – Вип. 41. – С. 111 - 115.

   12. Скороход І.М., Корчак Г.І., Соломенцева І.М. Роль фізико-хімічного етапу очистки води у видаленні модельних вірусів // Гігієна населених місць: Зб. наук.пр. – 2004.– Вип. 43. – С. 110 - 119.

   13. Корчак Г.И., Михиенкова Л.В., Ерусалимская Л.Ф. К обоснованию контроля продукции парфюмерно-косметической промышленности по микробиологическим показателям // Гигиена населенных мест: Сб. науч. тр. - Киев: ИГМЭ им. А.Н. Марзеева, 2003. - Вип. 41. - С. 184 - 189.

   14. Корчак Г.И., Шкиряк-Нижник З. Профилактика инфекционных заболеваний и гигиена дома // Ліки України. – 2003. – № 12. – С. 65 - 66.

   15. Аналіз основних гігієнічних положень, що потребують регламентування при виготовленні фасованих питних вод / В.М. Шестопалов, А.М. Сердюк, М.В. Набока, В.А. Прокопов, О.В. Зоріна, Г.І. Корчак, А.К. Горваль// Вода і водоочисні технології. – 2004. - № 2. – С. 10 - 19.

   16. Макаренко А.А., Гаркуша И.Н., Корчак Г.И. Санитарно-экологические проблемы сбора и переработки макулатуры // Целлюлоза (бумага, картон). – 2004. –№ 7. – С. 64 - 66.

   17. Сурмашева О.В. Лептоспіроз – це небезпечно // “Будьмо здорові”. – 2001. – № 6. – С. 8 - 9.

   18. Сурмашева О.В. Кандидози (клініка, лікування, профілактика) // “Будьмо здорові”. – 2001. – № 7. – С. 8 - 9.

   19. Сурмашева О.В., Бернасовская Е.П., Кондратенко В.Н. та ін. Лептоспірози в Україні в сучасний період // Довкілля та здоров`я. – 2003. – № 3. – С. 49 - 52.

   20. Сурмашева О.В., Сельнікова О.П., Бернасовська Є.П. та ін. Епідеміологічні особливості лептоспірозів в Україні в сучасний період // Інфекційні хвороби. – 2002. – № 4. – С. 11 - 15.

   21. Сурмашева Е.В., Корчак Г.И., Глушкевич Т.Г. Влияние водного фактора на инфекционную заболеваемость на Украине // Соц.-гиг. и эпидемиолог. проблемы сохранения здоровья военослужащих и населения. Научн. труды федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, Нижний Новгород, 2004. – Вып. 11. – С. 117 - 119.

   22. Сурмашева О.В., Максакова И.С., Ханес Г.А. Диагностика кандидозов у детей с хирургической патологией // Соц.-гиг. и эпидемиолог. проблемы сохранения здоровья военослужащих и населения. Научн. труды федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана, Нижний Новгород, 2004. – вып 11. – С. 384 - 385.

   23. Сурмашева О.В., Бернасовская Е.П., Кондратенко В.Н., Росада М.А. Лептоспироз на Украине // Соц.-гиг. и эпидемиолог. проблемы сохранения здоровья военослужащих и населения. Научн. труды федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана, Нижний Новгород, 2004. – вып11. – С. 381 - 383.

   24. Качество фасованных вод и биологические методы их оценки / А.К. Горваль, Г.И. Корчак, В.В. Архипчук, В.А. Исламов// Социально-гигиенические и эпидэмиологические проблемы сохранения здоровья населения и военослужащих. Науч. труды Федерального науч. центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана. - Вып. 11. - Москва, 2004. – С. 90 - 92.

   25. Аналіз основних гігієнічних положень, що потребують регламентування при виготовленні фасованих питних вод / В.М. Шестопалов, А.М. Сердюк, М.В. Набока, В.А. Прокопов, О.В. Зоріна, Г.І. Корчак, А.К. Горваль// Вода і водоочисні технології. – 2004. - № 2. – С. 10 - 19.


ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

   – Методичні вказівки з санітарно-мікробіологічного контролю якості питної води;

   – Методичні вказівки з санітарно-мікробіологічного контролю предметів вжитку та обладнання закладів для дітей та підлітків. Затверджено Постановою Головного Державного санітарного лікаря України № 24 від 24.04.99 р., Київ,1999, 12 с.

   – Методичні вказівки “Протиепідемічні заходи та лабораторна діагностика лептоспірозу” МВ 9.1.1.0987-02, Київ, 2002, 64 с.

   – Положення з проведення контролю паперу (картону), призначеного для пакування сухих харчових продуктів за санітарно-гігієнічними показниками якості та безпечності;

   – Державні санітарні правила та норми “Вода питна фасована. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю”;
– Інструкція з санітарно-бактеріологічного контролю виробництва маргарину та майонезу № 1.4.4.10.22.091-02, затв. Головним державним санітарним лікарем України за № 27 від 10.08.02.


НОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

   • Деклараційний патент “Спосіб визначення коліфагів у воді”.

   • Патент “Спосіб виготовлення лептоспірозного полівалентного антигенного еритроцитарного діагностикуму”.

   • Заявка на винахід “Спосіб визначення консервантів у питній воді”.

   • Заявка на винахід “Застосування бактеріофагу Т2 як моделі кишкових вірусів для оцінки ефективності сорбційних технологій очистки води від патогенних вірусів”.


СПІВРОБІТНИЦТВО

   • Международная программа UNDP-GEF, проект «Восстановление экосистем Черного моря»;

   • Международная программа ПРООН-GEF “Экологическое оздоровление бассейна Днепра”.


ПОСЛУГИ ЛАБОРАТОРІЇ

   У 2004 р. лабораторія пройшла акредитацію у системі НААУ згідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025–2001 "Загальні вимоги до компетенції випробувальних та калібрувальних лабораторій" на право контролю за такими мікробіологічними показниками (атестат акредитації № 2Н064 от 03.11.04.):
   • Мезофільно-аеробних, факультативно-анаеробні, мезофільно-анаеробні мікроорганізми (МАФАнМ)
   • Загальні коліформи (БГКП), термотолерантні коліформи
   • Сульфітредукуючі клостридії
   • Сlostridium perfringens
   • Сlostridium botulinum та ботулотоксини
   • Молочнокислі мікроорганізми
   • Термофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми
   • Ентерококи
   • Стрептококи
   • Бактерії родини Enterobacteriaceae
   • E. coli
   • Providencia, Morganella, Proteus
   • Лістерії та пастерелли
   • Патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели
   • Bacillus cereus
   • Стафілококи
   • Pseudomonas aeruginosa
   • Дріжджі та плісняві гриби
   • Vibrio parahaemolytikus
   • Желатинорозріджувальні бактерії
   • Кількість мікроорганізмів в 10 полях зору
   • Фізіологічнй стан мікроорганізмів, ріст на поживних середовищах
   • Загальна бактеріальна обсіяність
   • Токсиноутворюючі анаероби
   • Визначення кількості мікробів на одязі, мікробного обсіменіння шкіри, білизни
   • Визначення антибіотиків у харчових продуктах
   • Коліфаги
   • Визначення антимікробної дії
   • Визначення дезінфікуючої активності.

   У 2004 р. лабораторія пройшла акредитацію у системі Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення (свідоцтво № 06 від 12.08.04.) на право виконання наступних досліджень згідно вимог Державної Фармакопеї України, Європейської Фармакопеї, Британської Фармакопеї, Фармакопеї США:

   • визначення мікробіологічної чистоти лікарських засобів;
   • визначення стерильності лікарських засобів;
   • визначення активності антибіотиків мікробіологічним методом;
   • визначення бактеріальних ендотоксинів методом LAL-тесту.